Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

In een kruiskerk, het gedeelte van het gebouw dat haaks op de lengterichting staat.


Zie kerk: