Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een ijzeren rooster bij de ingang van een kerkhof, om te voorkomen dat er loslopend vee op het kerkhof kan komen. Een soort 'wildrooster'. De naam herinnert aan het volksgeloof waarbij men zich de duivel voorstelde, lopende op bokkepoten.


Zie kerk: