Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

De sluitsteen in de top van een gewelf, die om decoratieve redenen ver naar beneden doorhangt.


Zie kerk:


Druiper

Druiper