Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

De ruimte in een pratestantse kerk, rand de preekstoel, omsloten door het doophek. Binnen de dooptuin bevinden zich de preekstoel en het doopbekken en soms zijn er zitplaatsen voor kerkelijke ambtsdragers en een lessenaar voor de voorlezer.


Zie kerk:

Kerk Den Ham Kerk Lettelbert Kerk Noordwijk Kerk Oosterwijtwerd
Dooptuin

Dooptuin