Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

In pratestantse kerken wordt het sacrament (heilige handeling) van de doop veelal bediend met gebruikmaking van een bekken of een schaal, die geplaatst wordt op een stander, of in een houder die is verbonden aan de preekstoel.


Zie kerk:


Doopbekken

Doopbekken