Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

1. Kerkelijke ambtsdrager, belast met de zorg voor armen, zieken en bejaarden. 2. Een geestelijke in de Rooms-katholieke kerk.


Zie kerk: