Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

1. De geestelijke die aan het hoofd staat van een dekenaat. Soms wordt de deken proost genoemd, ook leken hebben dit ambt waargenomen. De deken heeft een functie in de kerkelijke rechtspraak. 2. De voorzitter van een college van kanunniken.


Zie kerk: