Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een voorstelling van Christus, geflankeerd door Maria en Johannes de Doper en soms nog meer hemelse voorsprekers (pleitbezorgers).


Zie kerk:


Deesis

Deesis