Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een nog zichtbare voeg in het metselwerk van een vroeger aansluitend dak. Soms waar te nemen aan torens, wanneer het oorspronkelijke dak naderhand werd verhoogd of verlaagd.


Zie kerk: